Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Het IDC biedt ondernemers uit de Greenport Duin- & Bollenstreek ondersteuning bij innovatie.

Het Innovatie en Demonstratie Centrum (IDC) voor de Bollen & Vaste planten is een fysieke locatie (PPO in Lisse) waar ondernemers samen met onderzoek, onderwijs en organisaties uit de regio werken aan de toepassing en implementatie van kennis van binnen en buiten de sector. Binnen het IDC zijn er een negental partners die samen in staat zijn een brug te slaan naar of tussen ondernemers en andere stakeholders in de tuinbouwsector. Dit zal zowel vraag- als aanbod gestuurd plaats vinden. Het gaat om de volgende activiteiten:

 1. Demonstreren
 2. Kennis uitwisselen en kansen signaleren
 3. Ondersteuning bij het uitwerken van deze kansen
 4. Creëren van doorbraak projecten en communicatie

Het IDC biedt ondernemers uit de Greenport Duin- & Bollenstreek ondersteuningstrajecten bij genoemde activiteiten. De belangrijkste thema's zullen zijn: fytosanitaire aspecten, biobased productie, precisielandbouw en logistieke technologie. Vanuit het IDC zullen kennisarena's worden georgansieerd en masterclasses voor ondernemers en studenten, het ontwikkeln van lesmateriaal maakt daar onderdeel van uit. Voor het delen van de kennis vanuit het IDC zal gebruik gemaakt worden van www.Bloembollenweb.nl. Het IDC Bollen & Vaste planten is eind 2013 officieel van start gegaan. Halverwege 2015 is er een videoimpressie gemaakt van de activiteiten van het IDC, dit geeft een goed beeld van wat u van het IDC kan verwachten.
 
Onderaan deze pagina staan alle lopende business cases met uitgebreide informatie (ondersteepte titels zijn linken naar een aparte pagina's).
 
Kennisloket
Ondernemers die zich aan willen melden voor ondersteuning bij hun kennisvragen of bij innovatietrajecten kunnen contact opnemen met de
projectleider mw. Barry Looman via mail of telefoon: 0252 46 21 81 (doorgeschakeld naar mobiel).Voor meer informatie zie onderstaande documenten.

 

 
Activiteiten IDC Bollen & Vaste planten:
Elke onderstreepte titel bevat een uitgebreide webpagina met informatie.

 1. Demonstratiedagen - januari 2015
 2. Verkenning precisielandbouw voor bollenteelt
 3. Masterclasses voor studenten 
 4. Innovatie teelt snijhyacint
 5. Ontwikkelen dipstick voor Erwnia in Hyacint
 6. Kennisarena rondom biobased: 13 mei 2014, klik hier voor de resultaten
 7. Kennisarena Energiebesparende technieken - klik hier voor meer informatie
 8. Kennisarena Sensorbased farming, klik hier voor een verslag van de bijeenkomst
 9. Virusdiagnostiek 2.0
 10. Duurzaamheidscan Bloembollen en Bolbloemen
 11. Snelle vermeerdering van bloembollen
 12. Studenten beschikbaar voor onderzoek bij bedrijven
 13. Kennisarena "Het nieuwe verwerken en bewaren van bloembollen"
 14. Hyacint Valley
 15. Inzetten speurhond bij detecteren organismen
 16. Aantoonbaar Duurzame bollen
 17. Compostering resstromen van Vaste planten- en zomerbloementelers
 18. Masterclass Bedrijfshygiene (ondernemers)
 19. Luchtstromen in zeecontainers
 20. Relatie plantenhormonen len knopbezetting in Lelie
 21. Vermeerdering hyacint zonder verspreiding van ziekten door een CATT behandeling
 22. Ontwikkeling Residu Indicator bloembollen droogverkoop
 23. CATT in vaste planten
 24. Openbare Beeldenbank bolgewassen
 25. Kansrijke situaties voor het inzetten van detectiehonden

   

Contactpersonen voor de thema's binnen het IDC:

 • Biobased economy: Leon Mur van Kenniscentrum Plantenstoffen - tel.0174 214545
 • Fytosanitaire aspecten: Maarten de Kock van de BKD - tel.0252 419101
 • Precisielandbouw: Ton Baltissen van PPO Bollen - tel.0252 462111
 • Logistieke technologieën: Bert Pinxterhuis van PPO Bollen - tel.0252 462140

Partners
Binnen het IDC Bollen & Vaste planten zijn er 9 partners die gezamenlijk voor 50% cofianciering zorgen en die expertise leveren voor de kennis- en innovatietrajecten voor ondernemers. Het gaat om de volgende organisaties in de Greenport Duin & Bollenstreek: PPO Bloembollen, Hobaho, KAVB, Anthos, Bollenacademie, NAK Tuinbouw, BKD, Kenniscentrum Plantenstoffen en Gemeente Lisse met support van de Rabobank Duin & Bollenstreek.
 
Financiering
Het IDC Bollen & Vaste planten ondersteunt en stimuleert ondernemers in de Greenport Duin & Bollenstreek bij kennis- en innovatievragen. Hier wordt geinvesteerd in uw toekomst.Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en een bijdrage van de Provincie Zuid Holland.