Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Bollenacademie


 
Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen om een goed scholingsaanbod te realiseren voor studenten en werkenden, om het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en om de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector te vergroten.
 
In het algemeen bestuur van Stichting Bollenacademie zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: Aeres Hogeschool, Anthos, CITAVERDE College, Clusius College, CNV Vakmensen, Delphy, FNV, Groenhorst, HAS Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool VHL, Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, LTO Noord, Nordwin College, Wageningen UR en Wellantcollege.  Het realiseren van een gezamenlijk op de vraag afgestemd scholingsaanbod voor de bloembollensector. Om dit doel te realiseren zijn er diverse projecten uitgevoerd:

De website BloembollenWEB is een activiteit van de Bloembollenacademie, zij hebben voor u op deze site ook een stuk over Onderwijs en scholing ingericht, met informatie over de sector, info voor studenten en docenten, een deel voor het bedrijfsleven en een overzicht van cursussen.

Bestuursleden
Vele partijen zijn berokken bij de Bollenacademie, zowel het MBO als HBO onderwijs, het bedrijfsleven en het onderzoek. 

Contact
Secretariaat Stichting Bollenacademie
Blauwe Berg 3
1625 NT Hoorn
tel 072-5673191
E-mail: p.vlaming@clusius.nl