Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Arbeid

Informatie van Groen Kennisnet

Bronnen over arbeid en bloembollen

 

Kennisbank Arbeid
Wat komt er allemaal bij kijken om een goed personeelsbeleid te voeren? Hoe komt u aan goede medewerkers? Hoe behoudt u ze voor uw bedrijf? En hoe kunt u afscheid nemen van het personeel dat niet (meer) aan uw bedrijfsdoelstellingen voldoet? LTO Noord en het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen hebben de handen ineen geslagen en de Kennisbank Arbeid ontwikkeld. In de Kennisbank Arbeid kunt u snel en eenvoudig informatie vinden die uw vragen over de inzet van personeel en arbeid helpen beantwoorden. Klik hier om naar de Kennisbank arbeid te gaan.
 
Website over verzuimaanpak
Deze website www.zoekhetverzuim.nl, gelanceerd door SAZAS, is ontwikkeld voor agrarische bedrijven om hen verder te helpen met de verzuimaanpak. Want minder verzuim, betekent lagere (verzuim) kosten, hogere productie en een gezonder bedrijf.

Risico-inventarisatie en -evaluatie
Gezond en veilig werken begint met het opstellen van een risico-inventarisatie. Elk bedrijf is verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) op te stellen. Wanneer uw bedrijf op enig moment in het jaar meer dan 40 uur arbeid in een week inschakelt (dit kunnen vaste werknemers zijn maar ook meewerkende familieleden, seizoenskrachten of een bedrijfsverzorger) bent u bovendien verplicht deze risico-inventarisatie te laten toetsen door een arbodienst. Meer informatie over Risico inventarisatie en -evaluatie vindt u op de websites van Stigas en RI&E Steunpunt.
 
Arbocatalogus
De arbocatalogus is een praktisch hulpmiddel bij het opzetten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. De arbocatalogus is geschreven voor iedereen die werkt in de agrarische en groene sector. Voor de meest voorkomende knelpunten en aandachtsgebieden in het werk hebben werknemers- en werkgeversorganisaties samen oplossingen en aanbevelingen voor u op een rij gezet. In de catalogi staat hoe de werkzaamheden in deze sectoren veilig en gezond kunnen plaatsvinden. De arbocatalogus is een hulpmiddel om verbeteringen in de arbeidsomstandigheden op het bedrijf door te voeren, bijvoorbeeld na een risico-inventarisatie en -evaluatie, en kan gebruikt worden om het arbobeleid voor een bedrijf op te zetten. Ook bij concrete vragen over gezond en veilig werken biedt de catalogus uitkomst: hoe ga ik met deze machine om, wat is bij dit soort werkzaamheden de beste houding? Voor werkgevers en werknemers is het een hulpmiddel om aan de arbowetgeving te voldoen. Meer informatie: www.agroarbo.nl/

Agroarbeidskompas
De website www.agroarbeidskompas.nl geeft informatie over de arbeidsmarkt in de agro-food- en groensectoren. Op de site worden per CAO gegevens gepresenteerd over de o.a. ontwikkeling van het aantal bedrijven en de werkgelegenheid. De website is een initiatief van de werkgroep "Verankering arbeid", waarin de gezamenlijke productschappen en de vakbonden CNV BedrijvenBond en FNV Bondgenoten samenwerken. Deze werkgroep heeft tot doel het stimuleren van het beleid op het terrein van arbeid in de agro-food en groensectoren. Daarmee probeert de werkgroep de verankering van de factor arbeid in de productschappen te realiseren en daarnaast de betrokkenheid van ondernemers.