Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Bedrijfsinrichting

Informatie van Groen Kennisnet

Bronnen bedrijfsinrichting en bloembollen  

Alle agrarische bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit besluit is sinds 1 januari 2013 uitgebreid met 'agrarische activiteiten'. Daarmee zijn de eerdere agrarische besluiten vervallen, zoals het Besluit Landbouw en het Besluit Glastuinbouw. Het Activiteitenbesluit bevat voorschriften voor open teelt. Onder Open teelt wordt verstaan: het telen van gewassen in de open lucht, zoals akkerbouw, fruitteelt en het kweken van bloemen.
Op de website Kenniscentrum Infomil van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu worden alle details van het Activiteitenbesluit uitgelegd.