Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Broei- en teeltboek Tulp

Het behoud van kennis in de bloembollensector staat onder grote druk vanwege de afname van het aantal mensen dat in de sector werkt en het ontbreken van actueel lesmateriaal. Voor commerciële partijen is de bollensector te klein om gericht lesmateriaal voor te ontwikkelen of cursussen voor op te zetten. Daarom heeft de sector zich verenigd in Stichting Bollenacademie om bestaande kennis vast te leggen en op een toegankelijke manier te verspreiden. Stichting Bollenacademie is gestart met project Studiebol om boeken, digitale modules en ander lesmateriaal te ontwikkelen.
  
Teeltboek Tulp
In het boek komt de complete cyclus van de tulpenteelt aan bod. Van voorbereidende werkzaamheden en het planten tot het drogen en bewaren na de oogst. ‘De teelt van tulpen’ gaat ook uitgebreid in op bodembeheer en duurzame teelttechnieken. Het boek wordt afgesloten met de economische aspecten van de tulpenteelt. Aan ‘De teelt van tulpen’ verleenden diverse telers, docenten en teeltadviseurs hun medewerking. Vorig jaar verscheen al het boek ‘De broei van tulpen’ dat inmiddels ook als digitale module verkrijgbaar is op www.bollenacademie.nl. ‘De teelt van tulpen’ is verkrijgbaar voor € 59,- via de webshop op www.ontwikkelcentrum.nl.
 
Broeiboek Tulp
‘De broei van tulpen’ beschrijft het produceren—‘broeien’—van tulpen van bol tot bloem. In het boek komen alle teelttechnische aspecten van het broeien van tulpen aan bod. Het bevat algemene informatie over de tulp als snijbloem, informatie over teeltmethoden, temperatuurbehandelingen, gewasverzorging en ziekten en plagen. Ook de inrichting van kassen en schuren en economische aspecten worden behandeld. Het boek ‘De broei van tulpen’ is te bestellen op de website van het Ontwikkelcentrum