Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Economie

Informatie van Groen Kennisnet

Bronnen over economie en bloembollen 

Informatie over KWIN Bloembollen
De Kwantitatieve Informatie Bloembollen (KWIN 2005-2006) bevat informatie over technische, administratieve, markt- en bedrijfskundige aspecten van de bollenteelt. Een belangrijk onderdeel vormen de gegevens voor het maken van begrotingen en bedrijfseconomische berekeningen.
 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Het CBS brengt een groot aantal publicaties op het gebied van land- en tuinbouw uit. Via statline zijn de publicaties in digitale vorm beschikbaar.
 
LEI
Door het worden talrijke publicaties op het gebied van land- en tuinbouw verzorgd. Het LEI en het CBS brengen jaarlijks op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen het naslagwerk Land- en tuinbouwcijfers uit. Dit geeft een breed statistisch overzicht over de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in Nederland, met vooral cijfers over aantallen en soorten arbeidskrachten, bedrijven en producten, en in- en uitvoer.
 
Handelsregister wordt basisregistratie voor alle organisaties
Vanaf 1 juli 2008 geldt op grond van nieuwe Handelsregisterwet een inschrijfplicht bij de KvK ook voor agrarische bedrijven. Dit is het basisregister van de hele overheid. Ook het ministerie van LNV gebruikt dit register. Uw KvK-nummer is gekoppeld aan het relatienummer van LNV.
 
Productschap Tuinbouw
Het Productschap Tuinbouw ( PT ) publiceert regelmatig feiten en cijfers over de Nederlandse Tuinbouw, zoals bijvoorbeeld informatie over aantal bedrijven, beplante oppervlakte etc. In de loop van 2013 zal door het opheffen van het Productschap Tuinbouw een eind komen aan deze activiteit, wellicht dat een andere organsatie deze taak overneemt.