Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Fust

Informatie van Groen Kennisnet

Bronnen fust en bloembollen

 

Fust
In de bloembollensector wordt een grote variatie aan fust gebruikt voor bijvoorbeeld transport, bewaring, opslag en broeierij. Daarbij zijn onder andere gaasbakken, broeibakken, exportkratten, leliekratten en kuubskisten te onderscheiden. Diverse afmetingen, kleuren en materialen komen voor. Gaasbakken zijn houten kratten van 50 x 75 cm met een gaasbodem die ontwikkeld zijn voor langdurige bewaring. Later zijn ook kunststof varianten ontwikkeld.

De variatie in fust komt voort uit historische ontwikkelingen en ook spelen de veelheid aan producten met hun specifieke eigenschappen, diverse bewaarsystemen en de verschillende wensen van de afnemers in binnen- en buitenland een wezenlijke rol. De meest gebruikte fusttypen zijn:
• Tulp: kuubskist (bulk), gaasbak en tulpenkrat;
• Lelie: leliekrat;
• Narcis: netlon zak, gaasbak en nestbare krat;
• Hycint: gaasbak en nestbare krat;
• Vaste planten: Veenman hoogbak en leliekrat.
 
Utilysys : uniform fust voor bollen en vaste planten
Onder de naam Utilysys is op 1 april 2011 in Noordwijkerhout door KAVB en Anthos een nieuw uniform fust gepresenteerd. Het gaat om een klapkrat, die leeg maar weinig ruimte inneemt. KAVB en Anthos hebben de afgelopen jaren aan de introductie van het Utilysys klapkrat gewerkt. In overleg met gebruikers, onderzoekers en overige specialisten is een standaard (inklapbaar) fust ontwikkeld dat voldoet aan specifieke eisen voor bloembollen m.b.t. ventilatie en stevigheid. Hierbij is ook een op maat gesneden geïntegreerd logistiek concept ontworpen.. Voor de uitvoering van het poolsysteem is de Stichting Utilysys opgericht. De Stichting heeft als doel om de logistiek van het (inter)nationale transport van bloembollen en vaste planten beter, goedkoper, duurzamer, toekomstbestendiger en efficiënter te laten verlopen. Utilysys tracht dit te bereiken door het (doen) ontwerpen, introduceren en sectorbreed gebruiken van poolconcepten en daarvoor specifiek ontwikkelde meervoudig te gebruiken en inklapbare standaardfusten. Voor de uitvoering hiervan heeft de Stichting overeenkomsten gesloten met Bekuplast, Twinpack, en Container Centralen. Brede toepassing van de krat heeft diverse voordelen voor de ketens, de sector en de bedrijven die hierin opereren:
•lagere kosten, minder transport kilometers, lagere verzekeringspremies, minder beroep op kapitaal, mogelijkheid voor (betaalde) retourvrachten
•duurzaamheid, herbruikbaar i.p.v. eenmalig fust, minder transport-kilometers, potentieel minder emissies
•kwaliteit, maximale ventilatie eigenschappen fust, minder overstorten product, standaard schoongemaakt fust
•ruimtebesparing, opslag in ingeklapte staat, voorraad bij depots i.p.v. op erven
•standaardisering, afmeting; mechanisering/ robotisering verwerkingslijn producten;
•ICT/administratief, o.a. voorraadbeheer, in- en uitgaande stromen, facturering, minder administratie, e.a.
•ARBO, door mechanisering/ robotisering minder tilbelasting medewerkers
•Strategische markt positie, bijdrage aan sterke positie Tuinbouw NL in logistieke ketens.

 
Rekenmodel gaasbakken versus kuubskisten
Bloembollen worden gedroogd en bewaard in kuubskisten of gaasbakken. Hoe kun je efficiënt en kostenbesparend werken en de logistiek verbeteren? Hoeveel arbeid, gas, elektriciteit, energie, gebouwen en machines heb je nodig tijdens de handling en het bewaren van bloembollen? Een rekenmodel biedt oplossingen.

PPO heeft in opdracht van Productschap Tuinbouw een rekenmodel ontwikkeld om de kosten te kunnen berekenenvoor ondernemers in de handel en of export van met name tulpenbollen. De kosten worden opgeteld, en op basis van prijzen en tarieven omgerekend naar de jaarlijkse kosten, inclusief kosten voor gebouwen en machines. Het model heeft zich hoofzakelijk gericht op de invloed van het werken met gaasbakken en/of met kuubskisten. Bij gebruik van het rekenmodel zijn de prijzen en tarieven aan te passen aan de eigen bedrijfssituatie.

Op de website van Productschap Tuinbouw, is het 'Rekenmodel gaasbakken versus kuubskisten' te downloaden. In het eindrapport staat een beknopte handleiding van het onderzoek ter ondersteuning van het rekenmodel. Deze is toegankelijk via de website van het Productschap Tuinbouw.

Focus op (Bloembollen) fust
KAVB, Anthos, Van Bourgondien & Zn, CAVO De Westfries en Heemskerk Plants hebben de mogelijkheden onderzocht om te komen tot standaardisering van het bloembollenfust. Als onderzoekspartners hebben de kennisinstellingen PPO Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit, LEI en
Agrotechnology and Food Innovations (A&F) aan het project Focus op (bloembollen)fust deelgenomen.