Ik ben mijn wachtwoord vergeten

KAVB

De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is een branche-vereniging voor de bloembollensector, die in 1860 werd opgericht. De vereniging kent een landelijke organisatie, waarbinnen regionale kringen en afdelingen actief zijn. Het kantoor van het landelijk secretariaat is gevestigd in Hillegom. De activiteiten van de KAVB zijn onder te brengen in drie groepen: belangenbehartiging, vaktechnische vorming en dienstverlening. Belangenbehartiging vindt plaats in een groot aantal overlegstructuren, zoals hoofdbestuur, produktgroepen, kringen en afdelingen. Bij vaktechnische vorming horen de onderwerpen studiegroepen, het vakblad BloembollenVisie en de bibliotheek. Onder dienstverlening vallen de aspecten Scheidsgerecht, bloemenkeuring, juridisch advies en naamgeving. De KAVB functioneert als vakgroep Bloembollen en Bolbloemen van LTO-Nederland.
 
Kringen
De vereniging is opgebouwd uit 8 kringen, te weten:
Flevoland
Noord-Nederland
Noordelijk Zandgebied
West-Friesland
Kennemerland
Bollenstreek
Zuid-Oost Nederland en
Zuid-West Nederland
Iedere Kring heeft een eigen voorzitter en secretaris.

Productgroepen
Binnen de KAVB zijn 11 product- en vakgroepen actief. De productgroepen zijn gewasgericht terwijl de vakgroepen gewasoverstijgend actief zijn. De product- en vakgroepen hebben als taak het behartigen van de vaktechnische en economische belangen van de telers van de betreffende gewassen.