Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Keuringen

Informatie van Groen Kennisnet
Bronnen keuringen
 
Bloembollenkeuringsdienst (BKD)
Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de Bloembollenkeuringsdienst aangewezen voor het uitvoeren van de kwaliteitskeuring in alle bloembolgewassen in Nederland (met uitzondering van Freesia en Nerine). De BKD keurt bloembollen op zowel kwaliteits- als quarantaine-aantastingen. Ook verricht de BKD kwaliteitskeuringen, import en exportinspecties en laboratoriumonderzoek.

Bloembollen die zijn aangemeld voor export naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Japan worden tijdens het groeiseizoen reeds in Nederland op het veld gekeurd door inspecteurs van de betreffende landen samen met keurmeesters van de BKD.

De BKD keurt uitgangsmateriaal en leverbare producten die worden afgezet in de droogverkoop of in de bloemisterij, zowel in Nederland als internationaal.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
NVWA inspecteurs voeren exportinspecties uit en verzorgen exportcertificering. Goedgekeurde partijen bloembollen krijgen een zg. bollenpaspoort waardoor de producent te achterhalen is.
 
NAKtuinbouw
Naktuinbouw bevordert en bewaakt de kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw. De nadruk ligt op teeltmateriaal, zowel nationaal als internationaal. Naktuinbouw is een Zelfstandig Bestuursorgaan en staat onder toezicht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ).
 
Taken
Naktuinbouw hanteert in het verplichte keuringssysteem de voorschriften van de Europese richtlijnen voor teeltmateriaal van bloemisterij-, boomkwekerij- en groentegewassen. Deze richtlijnen zijn in de Nederlandse wetgeving verankerd via de Zaaizaad- en plantgoedwet. Naktuinbouw opereert onpartijdig en onafhankelijk. Publieke taken op het gebied van basiskeuringen die bij andere kwaliteits- en/of keuringsdiensten (nationaal en internationaal) zijn ondergebracht worden niet of uitsluitend op basis van samenwerking uitgevoerd.
 
Naktuinbouw is als enige organisatie in Nederland bevoegd om rassen van groente-, landbouw- en sierteeltgewassen te beoordelen op onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid (DUS-onderzoek) voor registratie en/of kwekersrecht.
 
Naktuinbouw kent vrijwillige kwaliteitskeuringen. Die vullen de wettelijke keuringen aan of gaan verder dan de wettelijke richtlijnen. Dit geldt bijvoorbeeld voor kwaliteitsbepalingen van teeltmateriaal en onderzoek naar rasidentiteit en raszuiverheid. De opdrachtgevers zijn meestal producenten van teeltmateriaal, zowel individueel als in groepsverband.Naktuinbouw richt zich daarnaast op kwaliteitsbevordering en bepaalde specialismen, Het gaat om bedrijven uit de hele tuinbouwketen, ook buiten Nederland.
 
Bloemenkeuringen
De KAVB organiseert wekelijkse 'algemene' bloemenkeuringen en bijzondere keuringen (bepaald gewas of groep van gewassen) in de KAVB-Keuringszaal om:
- leden en andere sectorgenoten inzicht te geven in bestaand en nieuw assortiment
- de aangeboden producten volgens vastgestelde procedures te beoordelen op identiteit en kwaliteit.
De keuringszaal is gevestigd in de gebouwen van de CNB in Lisse, Heereweg 347.
Daar vinden de algemene en een groot deel van de bijzondere keuringen plaats meestal op de maandagen.
 
Naast de KAVB bloemenkeuring worden er ook op diverse plaatsen keuringen georganiseerd waarbij het gaat om het beoordelen van het product. Door de deelnemers worden er cijfers gegeven aan diverse onderdelen van een bepaald gewas, waarbij het de bedoeling is om zo dicht mogelijk bij  het oordeel van de jury te komen.
B.v. tijdens het Holland Flowers festival in Zwaagdijk zijn de Nederlandse kampioenschappen tulpenkeuring.
 
In het voorjaar zijn er bovendien in diverse plaatsen in de teeltgebieden bloemententoonstellingen waar ook de inzendingen worden gekeurd en waar prijzen aan zijn verbonden.