Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Lesmateriaal

Er is niet veel digitaal lesmateriaal voor het bloembollenonderwijs beschikbaar. Er is wel veel lesmateriaal voor plantenteeltopleidingen, kijk hiervoor op het Onderwijsportaal van Groen Kennisnet. Of op de website van GKC Plant.

Teelt - en Broeiboek Tulp 
In 2016 en 2017 heeft de Bollenacademie het broei- en teeltboek voor tulp geactualiseerd. Lees hier meer om de boeken te kunnen bestellen,  .
 
 
Digitale lesmodules
Binnen de Bollenacademie zijn met financiering van Colland ook een aantal digitale lesmodules gemaakt over de teelt, broei en handel van de tulp. deze lesmodules zijn door iedereen te bekijken en uit te voeren. Kijk op www.bollenacademie.nl
 
Teelthandleidingen
Het voormalige IBC heeft een groot aantal teelthandleidingen ter beschikking gesteld, deze zijn opgenomen in een Kennisdossier van Wageningen UR, zie het dossier

Digitale bibliotheek groene HBO
Op Green-i vind je informatie die je nodig hebt voor je opleiding. Je vindt hier speciaal voor jou geselecteerde internetbronnen, databanken en full-text tijdschriftartikelen.

Webquests Bloembollen (openbaar)
Voor de bloembollen zijn er momenteel vijf webquests beschikbaar via Agriholland:

  1. Biologie voor de bollenteelt
  2. Bollenteelt in Nederland
  3. Chemische gewasbescherming
  4. Internationale Handel
  5. Personeelsbeleid

Ook is een fytoquest gemaakt voor de bollen die gaat over Arabis mozaïk virus.