Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Over BloembollenWEB

BloembollenWEB.nl is een initiatief van de Bollenacademie. Partners daarin zijn KAVB, Anthos, Wellantcollege, Clusius College en Wageningen UR PPO. BloembollenWEB.nl wil voorzien in de behoefte aan een snelle informatievoorziening en kennisdeling voor de hele bloembollensector. Naast onsluiting van kennis biedt de nieuwe site netwerken, projecten en andere inniatieven de mogelijkheid om een eigen digitale ruimte in te richten. Dit kunnen gewasgroepen, studieclubs of kringen zijn, maar ook bijvoorbeeld praktijknetwerken.
 
Nieuws
Als u een account aanmaakt op BloembollenWEB krijgt u het nieuw via uw mail binnen. Het nieuws van BloembollenWEB gaat over onderzoek, onderwijs, kennis en innovatie.
 
Wanneer een account aanmaken
Het grootste deel van www.BloembollenWEB.nl is openbaar, daar heeft u geen account voor nodig. Echter op het moment dat u lid wil worden van een netwerk, zelf een netwerk wilt opstarten of wilt reageren op berichten, dus zelf inhoud op de site wilt zetten heeft u een account nodig. Op die manier maakt u uzelf bekend en weten ook anderen met wie ze te maken hebben.
 
Groen Kennisnet
De Bibliotheek Wageningen Universiteit speelt in opdracht van Groen Kennisnet een belangrijke rol in de bundeling en het beschikbaar stellen van diverse vormen van informatie. De toegang tot deze informatie is geheel vrij, boven via de zoekbox van BloembollenWEB staat deze kennis tot uw beschikking.
 
Colland subsidie
BloembollenWEB is mogelijk gemaakt door een Colland subsidie, hiervoor is de kennis vanuit Groenweb Bloembollen overgezet naar de portal BloembollenWEB.  BloembollenWEB maakt onderdeel uit van het AgriConnect platform. AgriConnect is een initiatief van LTO Noord en LLTB. Tevens zijn netwerken in de sector uitgenodigd om deel te nemen aan de website door het inrichten van eigen ruimten. Heeft u vragen over BloembollenWEB kunt u contact opnemen met de projectleider: mw. Barry Looman, barry.looman@wur.nl, tel. 0252 462181.
 
Disclaimer
Op dit moment bekijkt u de openbare internetsite van BloembollenWEB.nl. De informatie op deze website wordt periodiek geactualiseerd. Daarbij wordt gestreefd naar het zo spoedig mogelijk verwerken van mutaties. Hoewel de makers van BloembollenWEB daarop de nodige controles uitvoeren en daarbij de uiterste zorgvuldigheid in acht nemen, kunnen zij inhoudelijk voor de juistheid van de gegevens geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. De website van BloembollenWEB kan koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacy beleid van deze websites heeft BloembollenWEB geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.