Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Subsidie mogelijkheden

Informatie van Groen Kennisnet

Bronnen subsidiemogelijkheden en bloembollen 
 
Het minsterie van Economische Zaken geeft gerichte subsisidies voor bedrijven in de landbouw. De actuele informatie daarover leest u op de site van het Ministerie .
Voor Speur- en Ontwikkelingswerk is een regeling die recht geeft op vermindering van loonbelasting; de WBSO. Het is een regeling die wordt uitgevoerd door Senter, een afdeling van het Ministerie van Economische zaken.
 
Senteer Novem
Senter Novem heeft een overzicht van regelingen waar u gebruik van kunt maken.
 
Colland Subsidiewijzer 2011.
In de Subsidiewijzer vinden werkgevers en werknemers alle informatie die nodig is om zelf een keuze te kunnen maken uit de verschillende subsidieregelingen. Daarnaast informeren we werkgevers en werknemers over de mogelijkheden en zetten we diverse andere regelingen en mogelijkheden voor u op een rij. U vindt de gratis Colland Subsidiegids op de website van Colland.
 
Voor een algemene scan van subsidiemogelijkheden is er zelfs een aparte website. Heel nuttig om te voorkomen dat u mogelijkheden onbenut laat.