Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Projecten

Onderwijs en arbeidsmarkt Greenport D&B (2011)

In 2011 is er in de greenport Duin & Bollenstreek een project uitgevoerdrondom arbeid en onderwijs in de groene sectoren. Het project is gefinancierd door de provincie Zuid Holland met cofinaciering van een groot aantal partners en de projecten "scholingsconsulent" van de Bollenacademie en de "Groene Carriere" van het Ministerie EL&I. Hieronder de resutltaten van het project. Contactpersoon: mevrouw Barry Looman, barry.looman@wur.nl.
 
Situatieschets behoefte onderwijs en arbeid
Brochure Arbeid in Beweging
Overzicht vacature websites
Opleidingen en cursussen greenport D&B - Greenport Campus
Flyer Masterclass Tuinbouw
Videoimpressie masterclass tuinbouw
Promotiefilm spel basisscholen Groen werkt
Eindbrochure project Holland Rijnland werkt lerend

Netwerk actueel

Word deelnemer of inloggen om toegang te krijgen tot dit deel van de website.