Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Over dit netwerk

  • Aangemaakt: 03-okt-2013
  • Laatste wijziging: 14-nov-2017

peter vreeburg

peter.vreeburg@wur.nl

Praktijknetwerken

Stengelaaltjes in het vizier

Het praktijknetwerk "Stengelaaltjes in het vizier" beoogt de schade door stengelaaltjes in bolgewassen verminderen. Onderzocht wordt of door een gerichte grondbemonstering, zoals nu plaats vindt vooraf aan de teelt van plantuitjes, en door meer kennis van de lichte symptomen van gewas en bol, een verdere besmetting van grond en gewas kan worden beperkt of voorkomen. lees meer via uiklapmenu (pijltje).

Het praktijknetwerk “Stengelaaltjes in het vizier” is aangevraagd door Loonbedrijf Hoogland (Gustaaf) en A.J.C. Komen en Zn BV (Albert) en wordt begeleid door Peter Vreeburg (PPO Bloembollen). De start is 1 augustus 2013 en duurt 1,5 jaar. De financiële middelen komen voor 80% van de overheid, 10% van BLGG AgroXpertus en 10% van de deelnemende bedrijven (13).

In het praktijknetwerk worden naast de vele grondmonsters ook bijeenkomsten gehouden met de deelnemende telers en daarbij zal ook kennis op tafel komen van de andere deelnemers namelijk André Conijn (Alb. Groot BV), PPO, BKD, NAK Agro en BLGG AgroXpertus.Met de wetenschap van een eventuele grondbesmetting kunnen vroegtijdig maatregelen op partij- en perceelsniveau worden genomen.

voor meer informatie peter.vreeburg@wur.nl
                                    
'Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland'
 

 

Netwerk actueel

Word deelnemer of inloggen om toegang te krijgen tot dit deel van de website.