Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Van formaline tijdperk naar chloorchaos

BLOG - Greenport Duin- en Bollenstreek
 
Ik hoef het een bollenteler niet uit te leggen. Maar voor de leken: bollen worden voordat ze gepoot worden gedompeld in een bad met fungiciden: een schimmeldodend middel dat de bollen beschermt in het veld. Om te voorkomen dat tijdens het dompelen andere ziekten zich gaan verspreiden, werd er tot 2013 formaline toegevoegd om het water te desinfecteren.
 
Chloorchaos
Sinds 2013 zijn de dompelbaden met formaline verboden. In onze regio zijn we sterk in de hyacint en narcis. Maar als je deze bollen dompelt zonder formaline, loop je grote risico’s op uitval door bacteriën en schimmels. Dus er zijn sinds het verbod veel alternatieve middelen met chloor op de markt gekomen: de chloorchaos. Er zijn teveel middelen, die niet voldoende zijn uitgedacht.
 
Duurzaam alternatief
Organisaties als de KAVB en Anthos ziende noodzaak: er is een schreeuwende behoefte aan een goed duurzaam alternatief voor formaline. Een alternatief dat goed is voor de bollen, de mens en zijn omgeving. Maar ook voor de portemonnee van de teler!
 
Het Nieuwe Verwerken van Bollen
Als onderzoeker bij Wageningen UR ben ik bezig met het verduurzamen van de bollenteelt. Via het programma ‘Het Nieuwe Verwerken van Bollen’ starten we in 2016 met het ontwikkelen van een alternatief voor het dompelbad (zonder formaline). Het gaat hierbij om duurzame alternatieven voor het desinfecteren van bollen met bijvoorbeeld ozon of ECA-water en het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen via schuimen. Het bedrijfsleven, het Rabobank Innovatiefonds en het Ministerie van Economische Zaken hebben € 1,4 miljoen beschikbaar gesteld voor 4 jaar.
 
Ik heb goede hoop dat we over twee jaar een duurzaam alternatief hebben voor formaline. En over drie jaar een compartiment of tank waarin dit nieuwe middel veilig en doeltreffend toegepast kan worden. Einde aan de chloorchaos!
Meer weten? Neem dan contact op met Henk Gude via henk.gude@wur.nl of kijk hier.