Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Rekenmodel voor gunstig bollenbewaarklimaat

 

Goede bewaaromstandigheden tegen lagere energiekosten: een gratis rekenmodel laat zien of bloembollentelers kunnen besparen op onder meer ventilatie- en circulatiekosten, terwijl de kwaliteit van bollen daar niet onder lijdt.

 

In het demonstratiemodel (zie link 'Bewaarmodel bloembollen') voert de kweker diverse factoren in. De uitkomst, het bewaarklimaat, kan door de bollenkweker worden vergeleken met de energiekosten en met de schadedrempels.

Adviesbasis bemesting bolgewassen 2013

Hier vindt u de herziene uitgave van de ‘Adviesbasis voor de bemesting van Bloembolgewassen'. De adviesbasis geeft een overzicht van bemestingsadviezen voor bolgewassen, gebaseerd op openbare onderzoeksresultaten. Daarmee geeft de adviesbasis de huidige consensus over de economisch optimale bemesting van bolgewassen weer.

Nieuwsbrief naar alle dahliatelers

Exclusief voor leden brengt de KAVB digitale nieuwsbrieven uit. Op 11 sepember jl. is er een nieuwsbrief gestuurd naar alle dahliatelers. In de nieuwsbrieven treft u ctuele informatie aan over recente ontwikkelingen in de sector. Indien u de nieuwsbrieven niet automatisch toegezonden krijgt, maar als lid wel geïnteresseerd bent in de informatie, kunt u de nieuwsbrieven ook vinden op het voor KAVB-leden toegankelijke deel van de website.

Pagina's