Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Teelt of broeit u tulpen? Meld u nu aan!

Het tulpenonderzoeksfonds (TOF), een initiatief voor en door tulpentelers en tulpenbroeiers met de ondersteuning vanuit KAVB en LTO-Groeiservice is op 12 september gepresenteerd aan de vakgenoten. Om de huidige positie van de Nederlandse tulpenteelt en broeierij te behouden is onderzoek van groot belang. Dit heeft onderzoek uit het verleden bewezen, zoals het onderzoek naar zuur, nettenteelt en de waterbroei.

Rekenmodel voor gunstig bollenbewaarklimaat

Goede bewaaromstandigheden tegen lagere energiekosten: een gratis rekenmodel laat zien of bloembollentelers kunnen besparen op onder meer ventilatie- en circulatiekosten, terwijl de kwaliteit van bollen daar niet onder lijdt. In het demonstratiemodel (zie link 'Bewaarmodel bloembollen') voert de kweker diverse factoren in. De uitkomst, het bewaarklimaat, kan door de bollenkweker worden vergeleken met de energiekosten en met de schadedrempels.
Schadedrempels

Ziekzoeken in het groot

Bloembollentelers, die bij het uitzoeken van het plantmateriaal voor het komend seizoen het nodige ‘uitschot’ tegenkomen, doen er goed aan dat te laten controleren op bijvoorbeeld de aanwezigheid van aaltjes. ‘Soms kun je door het aantonen van een paar aaltjes in het uitschot veel grotere problemen over twee of drie jaar in het veld voorkómen’, zegt ing. Paul van Leeuwen van de Diagnostiekservice Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit van PPO in Lisse.
 

Rekenmodel voor gunstig bollenbewaarklimaat

 

Goede bewaaromstandigheden tegen lagere energiekosten: een gratis rekenmodel laat zien of bloembollentelers kunnen besparen op onder meer ventilatie- en circulatiekosten, terwijl de kwaliteit van bollen daar niet onder lijdt.

 

In het demonstratiemodel (zie link 'Bewaarmodel bloembollen') voert de kweker diverse factoren in. De uitkomst, het bewaarklimaat, kan door de bollenkweker worden vergeleken met de energiekosten en met de schadedrempels.

Adviesbasis bemesting bolgewassen 2013

Hier vindt u de herziene uitgave van de ‘Adviesbasis voor de bemesting van Bloembolgewassen'. De adviesbasis geeft een overzicht van bemestingsadviezen voor bolgewassen, gebaseerd op openbare onderzoeksresultaten. Daarmee geeft de adviesbasis de huidige consensus over de economisch optimale bemesting van bolgewassen weer.

Nieuwsbrief naar alle dahliatelers

Exclusief voor leden brengt de KAVB digitale nieuwsbrieven uit. Op 11 sepember jl. is er een nieuwsbrief gestuurd naar alle dahliatelers. In de nieuwsbrieven treft u ctuele informatie aan over recente ontwikkelingen in de sector. Indien u de nieuwsbrieven niet automatisch toegezonden krijgt, maar als lid wel geïnteresseerd bent in de informatie, kunt u de nieuwsbrieven ook vinden op het voor KAVB-leden toegankelijke deel van de website.

Pagina's