Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Samenwerking met de cosmetische sector

De cosmetische sector is al langer in beeld bij de Nederlandse tuinbouwsector als mogelijke afnemer van plantenstoffen, die kunnen dienen als natuurlijke ingrediënten voor hun producten. Via verschillende wegen wordt geprobeerd een brug te slaan tussen de tuinbouw en cosmeticabedrijven.

Compostering reststromen van Vaste Planten- en zomerbloementelers

Elk teeltbedrijf van Vaste Planten en Zomerbloemen heeft een reststroom van plantaardig materiaal. Deze reststroom wordt nu meestal als afval afgevoerd. Hiermee verdwijnen kostbare nutriënten en organische stoffen van het bedrijf, die later in de vorm van compost en (kunst)mest weer moeten worden aangevoerd. In dit project is de mogelijkheid van het centraal composteren van gewasresten, met gesloten mestboekhouding, onderzocht. Een composteerbedrijf zamelt dan de gewasresten van verschillende bedrijven in. Deze worden bij elkaar gecomposteerd.

IDC event “Robotica in tuinbouw”

Op donderdag 10 december 2015 vindt het IDC event ‘Robotica in Tuinbouw’ plaats bij Demokwekerij Westland, te Honselersdijk. Het IDC, een fysiek centrum met een rol als aanjager van innovatietrajecten op gebied van robotica, mechanisatie en automatisering, presenteert deze dag interessante resultaten en gaat met de bezoekers graag in discussie. Het evenement start plenair, waarna in groepsverband (via workshops) gediscussieerd wordt met aanwezige kwekers, tuinbouw toeleveranciers en kennisinstellingen.

GO CAFÉ TREES, TRENDS & TRADE op 15 december

go cafe trees trends  trade

 
Op 15 december gaan experts met ervaring in de boomkwekerij-conceptontwikkeling, tuinontwerp, stedelijk groen en export met u in discussie over de ontwikkeling op de markt en de trends van de toekomst. Naast twee presentaties over marketingconcepten en tuintrends is er een kennisquiz en presenteert het Wellantcollege de nieuwe opleiding Urban Green Development.
Het Go café wordt afgesloten met een borrel en maaltijd.

afbeelding van Martin van Dam

26 november Flower Science café

Richard Immink plantenfysiologie bloembollen

 
Op 26 november vindt het Flower Science café plaats op het kantoor van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). De KAVB is de branchevereniging van de bloembollensector en gevestigd in Hillegom. Prisca Kleijn, directeur KAVB, is onze gastvrouw en zal een korte introductie geven over de KAVB. Daarnaast geeft zij ook een update van de activiteiten waar de KAVB, samen met ondernemers, op onderzoeksgebied aan werkt.
 

afbeelding van Martin van Dam

Het nieuwe telen; ook interessant voor tulpenbroeiers

Kasklimaat en verdamping zijn belangrijk bij het voorkómen van bladkiep bij tulpen. Het instellen van een goed klimaat is, zeker in de winterperiode, niet gemakkelijk. In de glastuinbouw is 'Het Nieuwe Telen'  (HNT) volop in de belangstelling. Ervaringen met dicht kassen hebben tot inzichten geleid, waarmee ook in normale kassen voordelen te behalen zijn.

afbeelding van Martin van Dam

Leerzame masterclass Telen op Afstand in Bleiswijk

Wageningen UR - PPO Lisse  organiseert vanuit het IDC Bollen & Vaste planten een serie masterclasses voor MBO-leerlingen van Wellantcollege en Clusius College. Naast een praktisch deel in de vorm van een excursie zijn er experts van verschillende bedrijven en/of kennisinstellingen die een bijdrage leveren aan de masterclasses.

Leerzame masterclass Telen op Afstand

masterclass Bleiswijk

 Wageningen UR - PPO Lisse  organiseert vanuit het IDC Bollen & Vaste planten een serie masterclasses voor MBO-leerlingen van Wellantcollege en Clusius College. Naast een praktisch deel in de vorm van een excursie zijn er experts van verschillende bedrijven en/of kennisinstellingen die een bijdrage leveren aan de masterclasses.
 
Op 28 oktober februari was een groep van 32 leerlingen (niveau 3 en 4) van de Wellant-locaties Aalsmeer, Rijnsburg en Delft te gast bij Wageningen UR Glastuinbouw en GreenQ, beiden in Bleiswijk.

afbeelding van Martin van Dam

Productgroep tulp start Fonds Innovatie Tulp

Tijdens de laatste vergadering van de KAVB-productgroep tulp in september is uitgebreid gesproken over de toekomst van het tulpenonderzoek en de financiering hiervan. Het bestuur is van mening dat de tulpensector voor een groot aantal uitdagingen staat waarvoor een oplossing gezocht moet worden. Ook is het noodzakelijk om vanuit het bedrijfsleven over cofinanciering te beschikken om in aanmerking te komen voor overheidsfinanciering.

afbeelding van Martin van Dam

Cursus 'Biologie op de kwekerij'

 
Wilt u uw kennis van biologische en/of geïntegreerde gewasbescherming verbeteren?
Volg dan de cursus ‘Biologie op de kwekerij’ van het Groen onderwijscentrum, die op 12 november start. De cursus bestaat uit zes avondbijeenkomsten over geïntegreerde gewasbescherming, een must voor de moderne ondernemer en manager in de glastuinbouw.

 

afbeelding van Martin van Dam

Pagina's