Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Leerzame masterclass Telen op Afstand

masterclass Bleiswijk

 Wageningen UR - PPO Lisse  organiseert vanuit het IDC Bollen & Vaste planten een serie masterclasses voor MBO-leerlingen van Wellantcollege en Clusius College. Naast een praktisch deel in de vorm van een excursie zijn er experts van verschillende bedrijven en/of kennisinstellingen die een bijdrage leveren aan de masterclasses.
 
Op 28 oktober februari was een groep van 32 leerlingen (niveau 3 en 4) van de Wellant-locaties Aalsmeer, Rijnsburg en Delft te gast bij Wageningen UR Glastuinbouw en GreenQ, beiden in Bleiswijk.

afbeelding van Martin van Dam

Productgroep tulp start Fonds Innovatie Tulp

Tijdens de laatste vergadering van de KAVB-productgroep tulp in september is uitgebreid gesproken over de toekomst van het tulpenonderzoek en de financiering hiervan. Het bestuur is van mening dat de tulpensector voor een groot aantal uitdagingen staat waarvoor een oplossing gezocht moet worden. Ook is het noodzakelijk om vanuit het bedrijfsleven over cofinanciering te beschikken om in aanmerking te komen voor overheidsfinanciering.

afbeelding van Martin van Dam

Cursus 'Biologie op de kwekerij'

 
Wilt u uw kennis van biologische en/of geïntegreerde gewasbescherming verbeteren?
Volg dan de cursus ‘Biologie op de kwekerij’ van het Groen onderwijscentrum, die op 12 november start. De cursus bestaat uit zes avondbijeenkomsten over geïntegreerde gewasbescherming, een must voor de moderne ondernemer en manager in de glastuinbouw.

 

afbeelding van Martin van Dam

Internationaal ondernemen? Go India!

 
Woensdag 4 november organiseert Groen onderwijscentrum tijdens de Florahalland Trade Fair samen met Dutch Horticultural Trade Board een bijeenkomst voor producenten en exporteurs van uitgangsmateriaal, toeleveranciers en het onderwijs rondom nieuwe markten met daarbij de focus op India. Dit is één van de BRIC landen naast Brazilië, Rusland en China. De verwachtingen van de kansen op de Indiase markt zijn groot.
 
Op 4 november zijn er drie workshops:

afbeelding van Martin van Dam

Vermeerdering hyacint zonder verspreiding van ziekten door een CATT-behandeling

Nieuw onderzoek moet uitwijzen of een CATT-behandeling toegepast kan worden als een vermeerderingsmethode van hyacint. Een CATT- behandeling is een ruimtebehandeling van een of enkele dagen bij een hoge temperatuur met een bepaalde concentratie O2 en CO2. Hyacinten worden nu vermeerderd door middel van hollen of snijden, waarbij messen worden gebruikt. Dit gebeurt handmatig of machinaal waarbij een aanwezige lichte of latente besmetting met bijvoorbeeld geelziek, agressief snot of Fusarium van bol naar bol kan worden verspreid.
 

IDC Bollen & Vaste planten centraal bij Flower Science Café op 29 oktober

29 oktober Flower Science Café

Op 29 oktober vindt het Flower Science café plaats bij Museum de Zwarte Tulp in Lisse. Het Innovatie- en Demonstratiecentrum Bollen & Vaste Planten (IDC) zal tijdens dit café een aantal van haar projecten uitgebreid presenteren die de afgelopen twee jaar zijn opgestart en uitgevoerd. De volgende business cases lopen bij het IDC:
 

afbeelding van Martin van Dam

28 oktober: Thema avond toekomst van de bloembollensector

 Van Velzen organiseert thema avond over toekomst bloembollensector op 28 oktober
 

afbeelding van Martin van Dam

Detectiehond inzetbaar bij opsporing ziekten & plagen

Honden hebben een fijne neus  voor het opsporen van ziekten & plagen in vaste planten en bollen. Inzet bij andere gewassen, in kassen, koelcellen en in het open veld behoort tot de mogelijkheden.Dit blijkt uit een stageopdracht van Samantha Dooijenburgh (Inholland richting dier- en veehouderij) en Haye van Leeuwen (Inholland richting tuinbouw agribusiness), welke 9 september is gepresenteerd aan medewerkers van NAktuinbouw en andere belangstellende.
 
Onderzoek

Gouden Bol voor CATT-onderzoek galmijt

Het nieuwe project van PPO waarbij wordt nagegaan of CATT ook perspectief biedt om galmijt aan te pakken heeft gisteren de Gouden Bol gekregen, goed voor een bedrag van 20.000 euro. Onderzoeker Peter Vreeburg kreeg deze prijs tijdens een bijeenkomst van Generade en het Flower Science Center, waarbij het onderzoek aan tulp centraal stond.
 

afbeelding van Martin van Dam

Duurzaamheidsscan wordt digitale tool voor ondernemers

Begin 2015 is er vanuit het IDC Bollen & Vaste planten onder leiding van de KAVB een student van Hogeschool Inholland gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van een duurzaamheidsscan voor bollentelers. Steeds vaker worden ondernemers in de bloembollensector geconfronteerd met vragen uit de omgeving over de mate van duurzaamheid van hun bedrijf. Het gaat met name om vragen over het effect van gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid van omwonenden en consumenten, de kwaliteit van het oppervlaktewater, duurzaam bodembeheer en de gevolgen voor organismen zoals bijen.

Pagina's