Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Onderzoek naar mogelijkheden voor het inzetten van detectiehonden bij keuringswerk

In de medische wetenschap wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid of detectiehonden kanker bij mensen kunnen ruiken. Op Schiphol worden detectiehonden ingezet om drugs, geld en tabak te vinden. Vanuit het Innovatie- en Demonstratie Centrum (IDC) Bollen & Vaste planten is het idee ontstaan om te onderzoeken of detectiehonden ook mogelijkheden voor de tuinbouwsector bieden. Naast de visuele keuringen van de keurmeesters van de Naktuinbouw kunnen wellicht in de toekomst getrainde detectiehonden de keurmeesters ondersteunen in het vinden van ziekten en plagen.
 

Carolus Clusius Campus: beleef het op 28 mei 2015 tijdens het Flower Science café

Tijdens het laatste Flower Science café voor de zomer, zal de ‘Carolus Clusius campus’ centraal staan. Een concept dat is ontwikkeld door ABC Vastgoed in samenwerking met diverse partijen. De campus is bedoeld om de vier O’s te clusteren in het oude pand van Swets & Zeitlinger aan de Heereweg te Lisse. Eigenaar van deze locatie, de Adriaan van Erk Groep, is bereid gastheer te zijn voor het volgende Flower Science café.  
 

Verbeterde steun voor groter aantal innovatieve mkb’ers .

Ondernemers kunnen dit jaar nog eenvoudiger innovatiesteun aanvragen. Zij krijgen met minder verschillende regels te maken en hebben zo een grotere slagingskans om te innoveren via de MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT).
 

Bijeenkomst over het voorkómen van schadelijke insecten of bacteriën

Mannen in witte pakken die met een rood-wit lint je bedrijf isoleren van de buitenwereld en producten die niet meer verkocht mogen worden. Dat is de schrik van elke groene ondernemer.
 

Veel belangstelling voor de beeldenbank gewasbescherming

De beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden, onderdeel van Groen Kennisnet, kent een groeiend aantal bezoekers. Nu cursisten er ook overzichten vinden die gekoppeld zijn aan de examenlijsten voor het nieuw opgestelde examen Uitvoeren Gewasbescherming, stijgt het bezoek aan de beeldenbank enorm.
 

Duurzaamheidsscan voor bloembollensector

Steeds vaker worden ondernemers in de bloembollensector geconfronteerd met vragen uit de omgeving over de mate van duurzaamheid van hun bedrijf. Het gaat met name om vragen over het effect van gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid van omwonenden en consumenten, de kwaliteit van het oppervlaktewater, duurzaam bodembeheer en de gevolgen voor organismen zoals bijen. Dit speelt nadrukkelijk ook in de Duin- en Bollenstreek waar sprake is van een sterke verwevenheid van bebouwing, natuur, recreatie en toerisme met de productie van bloembollen en bolbloemen.

15 april - Informatieavond HBO deeltijdstudie Bedrijfskunde & Agribusiness

 
In september 2015 starten er in Hoorn de volgende deeltijdstudies voor jonge en toekomstige agrarische ondernemers: de tweejarige hbo-studie Bedrijfskunde en Agribusiness met de uitstroomrichtingen:
•         Agrarisch Ondernemerschap
•         Management, Beleid & Buitenruimte.
 
Lesdag: Op de donderdag, van 15:00-19:30 zal er college worden gegeven over diverse onderwerpen.
 
De inhoud

31 maart - GO Café Ondernemen 20.20

Groen Onderwijscentrum organiseert dinsdag 31 maart een b(l)oeiende bijeenkomst bij orchideeënkwekerij Van der Hoorn in Ter Aar, die in het teken staat van overnames, samenwerken met milieuorganisaties, alternatieve financiering, greentec en global green trade.
Deze bijeenkomst is voor jonge ondernemers die een bedrijf willen overnemen, voor kwekers die willen verduurzamen en voor de groene ondernemer die wil besparen in energie. Maar ook studenten, beleidsmedewerkers, techneuten,  handelaren en exporteurs zijn van harte welkom.

Marktkansen voor de sierteelt in Turkije

Turkije is de snelst groeiende economie van Europa. Dit schept nieuwe kansen voor afzet en productie van bloemen en planten. Wilt u weten welke? Kom dan op 31 maart naar de themabijeenkomst ‘Marktkansen voor de sierteelt in Turkije’, georganiseerd door Innovatiemotor Greenport Aalsmeer samen met FloraHolland en Fatusch Productions. Hoe ziet de Turkse markt er uit? Welke gewassen en producten zijn kansrijk? Kunt u er zelf ook gaan telen? En hoe zit het met de business cultuur? U hoort het 31 maart van de experts van onder andere FloraHolland en de Rabobank.
 

Pagina's