Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van WUR

'Tulp moet alles hebben'

Bij J.C.J. Ruiter-Wever uit Andijk staan de twee eigenaren geen dag stil. Naast het hebben van een tulpenbroeierij, telen de broers Stef en Niels Ruiter ook tulpenbollen en zitten ze in de export. Onderling zijn de taken goed verdeeld. Stef doet de teelt en handel en Niels alle processen binnen.

Effect biologische grondontsmetting : gewaswaarnemingen in laanbomen

Het doel van het project is om op een aantal percelen waarop biologische grondontsmetting (BGO) is toegepast door middel van gewaswaarnemingen het effect van BGO vast te leggen.

Mobiele installatie maakt fust stomen toegankeleker

Stomen om alle levende organismes te doden. De methode is in de bollensector niet vreemd en wordt regelmatig toegepast bij het reinigen van onder andere fust en grond. Met de toenemende ziektedruk zal de vraag naar fust stomen vermoedelijk groeien. Om een en ander voor kwekers laagdrempeliger te maken heeft Ed Janssen van het gelijknamige mechanisatiebedrijf uit ‘t Zand een mobiele stoominstallatie ontwikkeld.

Volop onderzoek aan vuur

De afgelopen eeuw is er veel onderzoek gedaan aan bloembollen. Praktische problemen werden opgelost. Nu de sector op een keerpunt staat waar het gaat om de collectieve financiering van onderzoek, is het goed om nog eens na te gaan wat het onderzoek de praktijk heeft gebracht. In deze serie staat die vraag centraal. Dit keer: onderzoek aan de schimmelziekte vuur.

Biologisch redmiddel tegen verwelkingsziekte in de boomkwekerij : kennis en ervaringen uit een praktijknetwerk

Het doel van het project is om door samenwerking tussen kwekers, loonbedrijf, onderzoek en teelt-advisering de implementatie van (duurzame) biologische grondontsmetting te stimuleren door het samen opdoen en delen van kennis hierover. Daarnaast is er behoefte aan een snelle en nauwkeurige methode voor detectie van Verticillium in grond de bodem. Deze wordt in een EU-MKB project ontwikkeld. Vanuit het praktijknetwerk zal zo mogelijk kennis uit dit project benut worden.

Wisteria is er niet alleen in blauw

Wisteria heeft als Nederlandse naam blauwe regen. Simpelweg, omdat de in het wild voorkomende soorten blauw bloeien. Wie het sortiment echter goed bekijkt, ziet dat er binnen het aanbod cultivars veel meer kleurschakeringen te vinden zijn.

Reststromen fermenteren in plaats van composteren

In Flevoland is voor de proeven op drie akkerbouwbedrijven en het Wageningen UR PPO- proefbedrijf Bokashi geproduceerd. De Bokashi is daar gemaakt uit reststromen van het eigen bedrijf, zoals afval van aardappelen, uien en bloembollen, aangevuld met stro.

Geen PT meer; wel nieuwe collectieven

Sinds 1 januari 2015 is er definitief geen PT meer. Promotie en onderzoek blijven echter wel nodig. Alleen ziet die wereld er een stuk meer gefragmenteerd uit dan voorheen. Wie zoekt, kan nog heel wat vinden. Een globale impressie van wat er nog of weer is.

Plants4Cosmetics: perspectives for plant ingredients in cosmetics

In opdracht van Bio Base Westland en de TKI Tuinbouw Koepel PPS Plantenstoffen, heeft Wageningen UR – Food & Biobased Research een exploratieve desktop studie uitgevoerd gericht op de identificatie van veelbelovende routes voor de valorisatie van plantinhoudstoffen - waaronder ook reststromen uit de tuinbouw - voor de cosmetische industrie. Een uitgebreide analyse van de beschikbare informatie werd uitgevoerd om de mogelijkheden voor de Nederlandse tuinbouwsector te bepalen.

Van tulp en lelie weten we nog steeds heel weinig

Bijna twee jaar geleden werd prof. dr. ir. Richard Immink voor een dag in de week benoemd tot “bollenprof”. Samen met twee assistenten-in-opleiding voert hij fundamenteel onderzoek uit aan tulp en lelie. Tijd voor een tussenbalans in drie afleveringen. In deze eerste aflevering legt Richard Immink uit waar het in dit project om draait: genetische geheimen ontrafelen van tulp en lelie.

Pagina's