Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van WUR

Reststromen fermenteren in plaats van composteren

In Flevoland is voor de proeven op drie akkerbouwbedrijven en het Wageningen UR PPO- proefbedrijf Bokashi geproduceerd. De Bokashi is daar gemaakt uit reststromen van het eigen bedrijf, zoals afval van aardappelen, uien en bloembollen, aangevuld met stro.

Geen PT meer; wel nieuwe collectieven

Sinds 1 januari 2015 is er definitief geen PT meer. Promotie en onderzoek blijven echter wel nodig. Alleen ziet die wereld er een stuk meer gefragmenteerd uit dan voorheen. Wie zoekt, kan nog heel wat vinden. Een globale impressie van wat er nog of weer is.

Plants4Cosmetics: perspectives for plant ingredients in cosmetics

In opdracht van Bio Base Westland en de TKI Tuinbouw Koepel PPS Plantenstoffen, heeft Wageningen UR – Food & Biobased Research een exploratieve desktop studie uitgevoerd gericht op de identificatie van veelbelovende routes voor de valorisatie van plantinhoudstoffen - waaronder ook reststromen uit de tuinbouw - voor de cosmetische industrie. Een uitgebreide analyse van de beschikbare informatie werd uitgevoerd om de mogelijkheden voor de Nederlandse tuinbouwsector te bepalen.

Van tulp en lelie weten we nog steeds heel weinig

Bijna twee jaar geleden werd prof. dr. ir. Richard Immink voor een dag in de week benoemd tot “bollenprof”. Samen met twee assistenten-in-opleiding voert hij fundamenteel onderzoek uit aan tulp en lelie. Tijd voor een tussenbalans in drie afleveringen. In deze eerste aflevering legt Richard Immink uit waar het in dit project om draait: genetische geheimen ontrafelen van tulp en lelie.

'Kwaliteit zit in vertrouwen'

Op deze pagina vindt u de laatste aflevering in de serie interviews met exportbedrijven. Wat in deze serie steeds naar voren komt, is het belang van een goede communicatie tussen kwekerij en export. Ook voor Frans van der Weiden, commercieel directeur van Van den Bos, is dat een hot item. 'Je moet niet weglopen voor eventuele problemen, maar ze met elkaar bespreken en oplossen.'

Meerlanden produceert jaarrond gft-compost

De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden startte BloembollenVisie een tweede serie artikelen over dit onderwerp. In deze tiende aflevering gaan we op bezoek bij Meerlanden in Rijssenhout, een bedrijf dat van afvalophaler omturnde naar producent van gas, warmte en compost.

TEEB voor gebieden : hoofdstudie

Voor drie studiegebieden is nagegaan wat de betekenis van ecosysteemdiensten kan zijn bij de realisatie van beleidsdoelen voor die gebieden. De studiegebieden en beleidsopgaven zijn IJsselmeer met een besluit over het waterpeil, Schiermonnikoog met het openhouden van de jachthaven in een Natura 2000-gebied, en Rijk van Dommel en Aa met versterking van het groen-blauwe karakter van het gebied. De benadering uit de internationale studie The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) is in deze studie uitgewerkt tot een voor Nederland toepasbare methode: de TEEB aanpak.

Zorgen voor een rendabel bedrijf na overname

Bij een bedrijfsovername zoekt een bank samen met de ondernemers en hun adviseur naar de meest optimale overname- en financieringsstructuur. Doel is om de ambitie van de ondernemer te realiseren. Hiervoor kijkt de Rabobank onder andere naar een bedrijfsopzet die voldoende buffer heeft en naar een pensioen voor de overdrager.

Nut en risico’s van covergisting : syntheserapport

Op verzoek van de ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur & Milieu heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, de Technische commissie bodem (TCB) en diverse instellingen van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu een studie uitgevoerd naar het nut en de risico’s van covergisting van mest in Nederland. Deze studie levert de bouwstenen om het overheidsbeleid voor covergisting door het kabinet en de Tweede Kamer te evalueren.

'Strategie in het teken van verbinden'

Onlangs presenteerde FloraHolland haar nieuwe strategie. Onder het motto 'Flowering the World Together, Planting Seeds of Opportunity for our Members - 2020' zet de bloemenveiling een nieuwe koers in. Een koers die nog het beste te kenmerken is als 'terug naar de basis'. BloembollenVisie sprak over het proces van totstandkoming en de verdere uitwerking van de strategie met algemeen directeur Lucas Vos, die inmiddels een jaar op deze post zit. 'Het was een enerverende periode'.

Pagina's