Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van WUR

'Samenwerking vraagt flexibiliteit van alle partijen'

Na de zomerserie over exportbedrijven, volgt nu een serie waarbij we inzoomen op de exportbedrijven die hun piek in de wintermaanden beleven. Stoop Flowerbulbs Holland bijt het spits af. Dit exportbedrijf kent een bijzondere constructie, in die zin dat het eigendom is van drie kwekersverenigingen: Glaco, Horizon en Overglad. BloembollenVisie sprak met directeur Kees van der Plas over de werkwijze van het Waarlandse exportbedrijf.

Effect biologische grondontsmetting op wortellesieaaltje in de teelt van rozen en laanbomen

Het doel van het project is om op een aantal percelen waarop biologische grondontsmetting (BGO) is toegepast na te gaan welk bestrijdingseffect deze grondbehandeling heeft op het voorkomen van wortellesieaaltje in de grond.

Wat vindt de export belangrijk?

Het exportseizoen staat voor de deur. Altijd een drukke periode: voor kwekers die op tijd op tijd hun bollen moeten leveren, en voor de export die de bestellingen in de juiste hoeveelheden en verpakkingen bij hun klanten moeten bezorgen. Waar gehakt wordt, vallen spaanders, zeker in een stressvolle tijd als deze. In deze nieuwe serie over exporteisen vertellen exporteurs watzij nou vooral belangrijk vinden in de aanlevering van partijen bloembollen. Hoofd Inkoop Ton Mantel en Manager Kwaliteit Leo Raateland van Kapiteyn BV uit Breezand bijten de spits af.

'Tulp moet alles hebben'

Bij J.C.J. Ruiter-Wever uit Andijk staan de twee eigenaren geen dag stil. Naast het hebben van een tulpenbroeierij, telen de broers Stef en Niels Ruiter ook tulpenbollen en zitten ze in de export. Onderling zijn de taken goed verdeeld. Stef doet de teelt en handel en Niels alle processen binnen.

Effect biologische grondontsmetting : gewaswaarnemingen in laanbomen

Het doel van het project is om op een aantal percelen waarop biologische grondontsmetting (BGO) is toegepast door middel van gewaswaarnemingen het effect van BGO vast te leggen.

Mobiele installatie maakt fust stomen toegankeleker

Stomen om alle levende organismes te doden. De methode is in de bollensector niet vreemd en wordt regelmatig toegepast bij het reinigen van onder andere fust en grond. Met de toenemende ziektedruk zal de vraag naar fust stomen vermoedelijk groeien. Om een en ander voor kwekers laagdrempeliger te maken heeft Ed Janssen van het gelijknamige mechanisatiebedrijf uit ‘t Zand een mobiele stoominstallatie ontwikkeld.

Volop onderzoek aan vuur

De afgelopen eeuw is er veel onderzoek gedaan aan bloembollen. Praktische problemen werden opgelost. Nu de sector op een keerpunt staat waar het gaat om de collectieve financiering van onderzoek, is het goed om nog eens na te gaan wat het onderzoek de praktijk heeft gebracht. In deze serie staat die vraag centraal. Dit keer: onderzoek aan de schimmelziekte vuur.

Biologisch redmiddel tegen verwelkingsziekte in de boomkwekerij : kennis en ervaringen uit een praktijknetwerk

Het doel van het project is om door samenwerking tussen kwekers, loonbedrijf, onderzoek en teelt-advisering de implementatie van (duurzame) biologische grondontsmetting te stimuleren door het samen opdoen en delen van kennis hierover. Daarnaast is er behoefte aan een snelle en nauwkeurige methode voor detectie van Verticillium in grond de bodem. Deze wordt in een EU-MKB project ontwikkeld. Vanuit het praktijknetwerk zal zo mogelijk kennis uit dit project benut worden.

Wisteria is er niet alleen in blauw

Wisteria heeft als Nederlandse naam blauwe regen. Simpelweg, omdat de in het wild voorkomende soorten blauw bloeien. Wie het sortiment echter goed bekijkt, ziet dat er binnen het aanbod cultivars veel meer kleurschakeringen te vinden zijn.

Reststromen fermenteren in plaats van composteren

In Flevoland is voor de proeven op drie akkerbouwbedrijven en het Wageningen UR PPO- proefbedrijf Bokashi geproduceerd. De Bokashi is daar gemaakt uit reststromen van het eigen bedrijf, zoals afval van aardappelen, uien en bloembollen, aangevuld met stro.

Pagina's